Profilaktyka HCV - pilotażowy program edukacyjny.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy realizowała w roku szkolnym 2010/2011 Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Celem Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV jest zmniejszenie obciążenia zdrowotnego populacji Polski skutkami zakażeń HCV.

Szczegółowe cele Programu STOP! HCV to:
- Zwiększenie wiedzy o epidemiologii, czynnikach ryzyka, obrazie chorobowym i profilaktyce zakażeń HCV wśród młodzieży;
- Poszerzenie wiedzy personelu medycznego nt. profilaktyki i terapii zakażeń oraz zachorowań na WZW typu C
- Zwiększenie liczby badań w kierunku HCV u osób z grupy wysokiego ryzyka zakażenia ( osoby , którym przetoczono krew bądź podano preparaty krwiopochodne przed 1993, kilkukrotnie hospitalizowani, poddani zabiegom chirurgicznym czy częstym badaniom krwi, pracownicy służby zdrowia, straży pożarnej, policji, osoby przyjmujące narkotyki, klienci salonów tatuażu, kolczykowani)
- Zwiększenie wykrywalności zakażeń HCV.

W powiecie nidzickim programem tym został objęta pilotażowo 1 szkoła:

Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Pracownik PSSE w Nidzicy mgr Beata Rapacka zorganizowała szkolenie i przeszkoliła szkolnego koordynatora programu oraz wszystkie pielęgniarki medycyny szkolnej. Działania programowe w tym semestrze objęły 28 uczniów, czyli jedną klasę Szkoły Średniej i jej rodziców. Program był realizowany w II semestrze roku szkolnego 2010/2011.

W kolejnym roku szkolnym 2011/2012 program ten z pewnością będzie szerzej realizowany.

Zapraszamy do zapoznania się materiałami:
- Ulotka dla rodziców
- Prezentacja dla uczniów
- Epidemiologia i profilaktyka HCV
- Klinika i leczenie HCV
- Założenia realizcji modułu szkolnego HCV