Rok od wejścia w życie znowelizowanej ustawy wprowadzającej zakaz palenia w miejscach publicznych zorganizowano ogólnopolską kampanię medialną pt. "Miasta wolne od dymu". Celem kampanii jest przypomnienie obowiązującego prawa oraz wzmocnienie jego przestrzegania.

W ramach kampanii zaplanowano emisję spotu telewizyjnego oraz radiowego w mediach regionalnych i lokalnych oraz spotu edukacyjnego na monitorach LCD umieszczonych w autobusach miejskich w 15 miastach w Polsce, między innymi w Olsztynie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:
- Informacja prasowa - dane z po konferencji prasowej z dnia 16.11.2011
- INFORMACJE dla rodziców
- TV Miasta wolne od dymu
- Raport
- GIS-zakaz-palenia
- Prezentacja-odswiezamy-nasze-miasta