Jak unikać zakażenia pałeczkami EHEC

Pałeczki EHEC mogą zanieczyszczać owoce i warzywa, jednak jeżeli nie są one uszkodzone np. zmiażdżone, bakterie znajdują się tylko na ich powierzchni. Dokładne mycie warzyw i owoców pod bieżącą wodą wystarcza do usunięcia z ich powierzchni bakterii.

Ponieważ pałeczki EHEC zanieczyszczają glebę, mogą w raz z wodami gruntowymi dostawać się do studni i ujęć wodnych, dlatego bezwzględnie należy pić tylko przegotowana wodę.
Nie należy pić surowego mleka krowiego i koziego, gdyż zwierzęta te są często nosicielami EHEC. Nie należy również spożywać twarogów lub innych produktów przygotowanych z niepasteryzowanego mleka.

Mając na uwadze , że w okresie epidemii wzrasta liczba bezobjawowo zakażonych nosicieli tych bakterii, którzy mogą podróżować do innych krajów, bezwzględnie należy przestrzegać zasad higieny.

Częste, dokładne mycie rąk mydłem oraz zachowanie higieny podczas przygotowywania posiłków ma podstawowe znaczenie w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wielu bakteryjnych i wirusowych zakażeń przewodu pokarmowego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:
- Bezpieczna żywność
- Enterokrwotoczne pałeczki okrężnicy
- ZASADY BEZPIECZNEGO SPOŻYWANIA WARZYW I OWOCÓW

Przygotowała:
Asystent ds. Promocji Zdrowia
PSSE Nidzica
mgr Beata Rapacka