18 marca w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego, Członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Zdziarskiego i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy Jacka Dłuskiego z przedstawicielami firmy STRABAG.
Spotkanie dotyczyło rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Wielbark oraz sposobu realizacji tej inwestycji i organizacji robót pod kątem minimalizacji uciążliwości dla społeczności lokalnej. W trakcie prowadzenia robót zapewniony zostanie dojazd dla wszystkich nieruchomości znajdujących się na zamykanych odcinkach.
Uczestnicy spotkania zawarli porozumienie w myśl którego firma STRABAG dokona utwardzenia nawierzchni drogi gminnej od miejscowości Zawady do miejscowości Smolany-Żardawy.
Wykonanie tych robót ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych dla społeczności lokalnej oraz umożliwienie skrócenia przewidzianych dojazdów.
DSC00593