Zarząd Powiatu Nidzickiego na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 r. ustalił wstępną listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych.

 

Lista znajduje się w linku poniżej:

 lista zadań, które zostaną poddane konsultacjom