Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż System Powiadamiania Ratunkowego wkracza w kolejny etap jakim jest przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkwego. Na podstawie harmonogramu otrzymanego z Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w województwie warmińsko-mazurskim prace przełączeniowe potrwają od dnia 10 maja do dnia 17 maja 2021 r.

Od dnia 17 maja 2021 r. wszystkie wywołania kierowane na numer alarmowy 998 w województwie warmińsko-mazurskim będą obsługiwane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

Wykaz 1

Bezpieczeństwo na drodze, a także bezpieczeństwo w czasach pandemii to tematy dzisiejszego spotkania Starosty Marcina Palińskiego z przedstawicielami Nidzickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nidzicy oraz grupy biegowej Nidzica Biega.
Z tej okazji Starosta Marcin Paliński przekazał na ręce seniorów i biegaczy specjalne odblaski oraz maseczki. - Niech te odblaski i maseczki służą Państwu każdego dnia. Jako samorząd Powiatu Nidzickiego jesteśmy do Państwa dyspozycji. Na pewno zapewnimy wsparcie! - mówił Starosta.
DSC00930
Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nidzicy pod przewodnictwem Starosty Marcina Palińskiego - 08.04.2021 r.
✅Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy:
- pobrane wymazy: 55, liczba zakażeń: 11,
- od początku pandemii stwierdzono 2848 zakażeń, w tym 1887 w roku bieżącym. W ciągu ostatniego tygodnia potwierdzono ich 154,
- w izolacji przebywają obecnie 81 osób, a 148 osób jest na kwarantannie.
✅Informacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy:
- w nidzickim szpitalu zajętych jest 66 łóżek, a wolnych 24, w tym 15 łóżek zwykłych i 9 respiratorowych,
- obecnie Powiat Nidzicki jest na 9 miejscu w Polsce pod względem procentowej ilości zaszczepionych osób.
✅Informacja Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy:
- policjanci każdego dnia kontrolują sklepy pod względem zachowania podstawowych zasad reżimu sanitarnego, patrolują ulice oraz sprawdzają osoby, na które został nałożony obowiązek przestrzegania kwarantanny.
✅Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy:
- prowadzone są szczepienie strażaków zawodowych i ochotników. Do obecnej chwili zaszczepionych jest 53 strażaków, na dzień 9 kwietnia zaplanowane są następne osoby.
DSC00925
W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego z radnym sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego i doradcą wojewody Patrykiem Kozłowskiem oraz wójtem gminy Janowiec Kościelny Piotrem Rakoczym.
Spotkanie dotyczyło współpracy oraz planowanych inwestycji w gminie Janowiec Kościelny. Starosta Marcin Paliński podkreślił, że dzięki wspólnym działaniom i inicjatywom możemy stale podnosić jakość sfery społeczno-gospodarczej na terenie całego powiatu, a co za tym idzie zapewnić godne warunki bytu naszym mieszkańcom.
DSC00834

— Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy przyniesie całkowitą zmianę wizerunku. Pozyskaliśmy 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mamy gotowy projekt przebudowy obiektu. 1 kwietnia otrzymaliśmy wspaniałą informację. Powiat Nidzicki otrzymał gigantyczne pieniądze, 10 mln zł. z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych! — mówi Marcin Paliński - Starosta Nidzicki.

Przebudowa obiektu sportowego obejmuje m.in. budowę boiska, ogrodzenia, małą architekturę, nasadzenia, nawierzchnię i odwodnienie. Powiat Nidzicki uzyskał już pozwolenie na budowę.

— Planujemy rozbiórkę istniejących wyeksploatowanych już elementów oraz budowę nowych, dostosowanych do potrzeb osób w różnym wieku. Chcemy, żeby w nowoczesnym kompleksie odbywały się lekcje wychowania fizycznego, ale pragniemy także umożliwić bezpłatne, aktywne spędzanie wolnego czasu lokalnej społeczności — podkreśla Marcin Paliński.

Zgodnie z projektem, planowane zagospodarowanie terenu obejmuje: budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, w tym boiska do piłki ręcznej oraz siatkówki, boiska do streetballa, kortu tenisowego, bieżni, skoczni do skoków w dal oraz budowę nowego ogrodzenia, bram wjazdowych, montażu piłkochwytów, budowę chodników i dróg dojazdowych. W obiekcie stanąć ma mała architektura, nowe ławki, wiata rowerowa, tablica informacyjna. Nie zabraknie także nowych nasadzeń drzew iglastych, liściastych i trawników. Teren będzie odwodniony, doświetlony oraz monitorowany.

— Dzięki tej inwestycji Powiat Nidzicki wejdzie w XXII wiek. Obiekt umożliwi współzawodnictwo sportowe, ale także zaktywizuje mieszkańców naszego powiatu.

169297528 751535159067218 3402517722945642283 n

Kolejny ogromny sukces samorządu Powiatu Nidzickiego!
Starosta Marcin Paliński informuje, że otrzymaliśmy 10 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem między innymi na szkolną infrastrukturę sportową.
167147377 909204643229714 7971950305604903031 n
 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy otrzymał dofinansowanie w wysokości 520 000 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (w tym 442 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na zakup Ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Nidzicy niezbędnego w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi.
127216201 3682331541789687 4506951038050048025 o
for. Jan Borodziuk
18 marca w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie Starosty Marcina Palińskiego, Członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Zdziarskiego i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy Jacka Dłuskiego z przedstawicielami firmy STRABAG.
Spotkanie dotyczyło rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Wielbark oraz sposobu realizacji tej inwestycji i organizacji robót pod kątem minimalizacji uciążliwości dla społeczności lokalnej. W trakcie prowadzenia robót zapewniony zostanie dojazd dla wszystkich nieruchomości znajdujących się na zamykanych odcinkach.
Uczestnicy spotkania zawarli porozumienie w myśl którego firma STRABAG dokona utwardzenia nawierzchni drogi gminnej od miejscowości Zawady do miejscowości Smolany-Żardawy.
Wykonanie tych robót ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych dla społeczności lokalnej oraz umożliwienie skrócenia przewidzianych dojazdów.
DSC00593
Informacje z czwartkowego (25.03.2021 r.) posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nidzicy
Stan na 24.03.2021 r., w Powiecie Nidzickim:
✅Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy:
- pobrane wymazy: 50, liczba zakażeń: 14
- od początku pandemii stwierdzono 2848 zakażeń, w tym 1747 w roku bieżącym. W ciągu ostatniego tygodnia potwierdzono ich 154.
- liczba zgonów od początku pandemii: 73
- w izolacji przebywają obecnie 169 osoby, a 257 osób jest na kwarantannie, w tym:
- Gmina Nidzica: izolacja – 106, kwarantanna – 162;
- Gmina Janowo: izolacja – 18, kwarantanna – 11;
- Gmina Kozłowo: izolacja – 37, kwarantanna – 58;
- Gmina Janowiec Kościelny: izolacja – 8, kwarantanna – 26.
✅ Informacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy:
- w nidzickim szpitalu zajętych jest 69 łóżek, a wolnych 21, w tym 10 łóżek zwykłych i 11 respiratorowych.
✅Informacja Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy:
Policjanci każdego dnia kontrolują sklepy pod względem zachowania podstawowych zasad reżimu sanitarnego, patrolują ulice oraz sprawdzają osoby, na które został nałożony obowiązek przestrzegania kwarantanny.
DSC00564
Kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nidzicy za nami! 16 marca pod przewodnictwem Starosty Marcina Palińskiego dokonano kolejnej tygodniowej analizy sytuacji w związku z dynamicznym wzrostem zakażeń koronawirusem na terenie Powiatu Nidzickiego.
Posiedzenie tradycyjnie rozpoczęło się od przedstawienia przez Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Panią Beatę Wróblewską-Więcek szczegółowego raportu dot. liczby zakażeń, liczby osób przebywających w izolacji i na kwarantannie oraz liczby zgonów. Zgodnie z danymi na dzień 15 marca w ostatnim tygodniu zakażenie potwierdzono u 140 osób, 220 osób przebywa w izolacji, a 360 na kwarantannie. W podziale na gminy sytuacja przedstawia się następująco:
Gmina Nidzica – izolacja 162, kwarantanna 251;
Gmina Janowo - izolacja: 7, kwarantanna: 15;
Gmina Kozłowo – izolacja: 35, kwarantanna: 65;
Gmina Janowiec Kościelny – izolacja: 16, kwarantanna: 29.
Od początku pandemii zachorowało 2694 osób, w tym 1101 w 2020 roku, a 1599 w roku 2021. Zmarło 69 osób.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Pani Anna Osłowska poinformowała, że w szpitalu na dzień 15 marca jest zajętych 80 łóżek, a 10 (łóżka respiratorowe) jest wolnych.
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy bryg.mgr inż. Pan Marek Augustynowicz zapewnił, że Ochotnicze Straże Pożarne rozpoczną kolportaż ulotek informacyjnych na temat profilaktyki oraz szczepień przeciwko COVID-19. Materiały mają przede wszystkim trafić do mieszkańców wykluczonych cyfrowo, którzy nie korzystają z zasobów internetu, często są samotni lub nie radzą sobie z informacją z innych źródeł. Na ulotkach znalazły się m.in. informacje o tym, jak zapisać się na szczepienie. Pan Komendant przypomniał również, że w ramach Narodowego Programu Szczepień strażacy pomagają dotrzeć do punktów szczepień przeciw COVID-19 osobom, które nie mają możliwości dotarcia we własnym zakresie. Przedsięwzięcie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
Podczas posiedzenia głos zabrali również włodarze gmin Powiatu Nidzickiego, którzy we współpracy z sołtysami oraz za pośrednictwem wyznaczonych punktów rozpoczęli dystrybucję maseczek ochronnych dla wszystkich tych, którzy ich potrzebują.
Na koniec Starosta Marcin Paliński mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców poinformował, że prowadzi rozmowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie zwiększenia dostaw szczepionek do naszego powiatu.
Sytuacja w całym kraju jest bardzo dynamiczna i niepokojąca, a liczba zakażeń rośnie z dnia na dzień. Pamiętajmy o podstawowych zasadach reżimu sanitarnego, które w tym momencie są najlepszą formą ochrony nas wszystkich.
162075131 740632303490837 6729990835023369385 o