Ścieżki prowadzą przez obszar o zróżnicowanej rzeźbie terenu z rzadko spotykanym na skalę europejską zjawiskiem erozji wstecznej. W celach poznawczych wytyczono 2 szlaki: żółty i zielony, które oznakowano i zaopatrzono w tablice informacyjne. Z myślą o turystach urządzono też parkingi, schody i pomosty ułatwiające penetrację zboczy.

Mapka: (pojawi się wkrótce)

GPS: