Ścieżka prowadzi wokół jeziora. Znajdująca się na terenie rezerwatu wieża widokowa pozwala na obserwację fauny i flory przez lornetkę. Można tam spotkać żółwia błotnego, gatunek zanikający w naszym kraju.

Mapka:

GPS: