Przebiega głównie przez gminę Kozłowo. Trasa o długości ponad 30 km przebiega przez bardzo zróżnicowane tereny z wartymi obejrzenia stanowiskami archeologicznymi i zabytkami architektury. W miejscowości Szkotowo można obejrzeć dwór z początków XX wieku, kościół filialny w Turowie pod wezwaniem Św. Michała Archanioła i WNMP, oraz układ dwóch kurhanów położonych w okolicy w Pielgrzymowa. Szlak przebiega przez malownicze tereny, na których znajdują się liczne jeziora.

Trasa szlaku: Kownatki, Kozłowo, Michałki, Pielgrzymowo, Szkotowo, Turowo i Zaborowo.

Mapka:

GPS:

Zdjęcia ze szlaku