Powiat Nidzicki jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy otrzymał zezwolenie Ministra Obrony Narodowej na utworzenie od dnia 1 września 2020 roku oddziału przygotowania wojskowego w wyżej wymienionym Liceum.

SKonica22320081313010 page 001