Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynami odnośnie form wsparcia nauczycieli przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli PORE w Nidzicy.

ODN_PORE_Nidzica_BIULETYN_1.pdf

ODN_PORE_Nidzica_BIULETYN_2.pdf

Pedagodzy_szkolni_wsparcie_psychiczne_rodzin.pdf